About author

เกริกวรรธน์ เฉิงไฉ ผู้ดำรงตำแหน่ง Software Developer และ Computer Science ที่ได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการทำงาน เพื่อความเจริญเติบโตของหน่วยงาน และบริษัท UFABET

about author

ระดับการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  • มหาวิทยาลัย Bangkok University ปริญญาโท : สาขา Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering ( International Program )

ประวัติการทำงาน

เกิดและโตที่กรุงเทพมหานคร มีความสามารถ ในการทำเว็บไซต์ และการพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงการพัฒนา E-commerce Mobile Application ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ การทำงานที่ผ่านมา ของ เกริกวรรธน์  เฉิงไฉ ในปี 2015 – 2018 ได้สนใจและได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานกับบริษัท Wonder INC. และทำงานในตำแหน่ง Software Developer ซึ่งมีผลงานกับทางบริษัทอย่างมากมาย ทั้ง โปรเจ็คท์ Reallygreatsite Application , ออกแบบ Software บริษัท Larana, Inc. , พัฒนา E-commerce Mobile Application , ออกแบบโครงสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ E-commerce , พัฒนาเว็บไซต์ ตามที่ได้รับมอบหมาย , ทำ SEO เว็บไซต์ของลูกค้า , พัฒนา E-commerce Plugin และอื่น ๆ อีกมากมาย ต่อมาในปี 2019 – ปัจจุบันได้เข้ามาร่วมทำการกับบริษัท UFABET ของเรา จึงได้ทำการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการทำงานต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ให้ทันสมัย รวมไปถึงการพัฒนา Application ที่ให้ทุกท่านสามารถใช้งานได้ในทุก ๆ วันนี้ และทำให้เว็บ UFABET ของเราขึ้นชื่อในการใช้งานในทุก ๆ ด้าน ทั้งการทำงานบนเว็บไซต์ ในการทำงานผ่าน Application UFABET ให้กลายเป็นเว็บที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมมากที่สุด มาเป็นอันดับ 1 ในระยะเวลาหลายปี